Thông báo trường TH Đoàn Thị Điểm

Lượt xem:

Đọc bài viết

Với tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp nên nhà trường thông báo đến quý phụ huynh và các em học sinh một số điểm về kế hoạch năm học như sau:
1, Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ y tế
2, Tổ chức khai giảng theo hình thức trực tuyến, thông qua đài phát thanh và các hình thức khác để tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân.
3, Sau ngày khai trường nhà trường sẽ tiến hành học trực tuyến online nên quý phụ huynh chuẩn bị cho con em của mình trong điều kiện có thể như máy tính, laptop hoặc điện thoại thông minh để tham gia học tập.
4, Các em liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để tham gia vào các nhóm học.
LỚP 1A: CÔ LAN SDT: 0385899386
LỚP 2A: CÔ THÌN. 0392186877
LỚP 3A: CÔ HẰNG: 0393543599
LỚP 4A: CÔ X. HƯƠNG. 0935237996
LỚP 4B: CÔ NỤ. 0352863149
LỚP 5A: THẦY TÂM: 0976332991
LỚP 5B: THẦY ĐOÀN: 0358451362
THẦY HIỆU TRƯỞNG: 0914104742
PHÓ HIỆU TRƯỞNG: 0974060459
Mọi sự thắc mắc quý phụ huynh có thể liên hệ với BGH, giáo viên chủ nhiệm,Tổng phụ trách trong nhà trường. Nếu có thay đổi gì nhà trường sẽ thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.Trân trọng