Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm

  • Điện thoại: 0914104742
  • Email: kindbmt86@gmail.com
  • Địa chỉ: Ea Phê - Krông Pắc - Đăklăk